Kik vagyunk

A weboldalunk címe: https://royalcar.hu.

 

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

 

Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

 

Média

Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

 

Kapcsolatfelvételi űrlapok

 

Sütik

Ha hozzászólást írunk a honlapon, a megadott nevet, e-mail és honlap címet sütikben eltároljuk. A tárolás a kényelmi célokat szolgál azért, így a következő hozzászóláskor ezeket a mező adatokat nem kell kitölteni. A sütik lejárati ideje egy év.

Ha ellátogatunk a bejelentkezési oldalra, akkor átmeneti sütiket állítunk be annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az „Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

 

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

 

Analitika

 

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat

Ha jelszó-visszaállítást kér, akkor az IP-címet a visszaállító e-mail tartalmazza.

 

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

 

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

 

Hová továbbítjuk az adatokat

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

 

Kapcsolati adatok

 

További információk

 

Hogyan védjük a felhasználói személyes adatokat

 

Érvényben lévő eljárások adatkezelési sérelmek esetén

 

Milyen harmadik féltől származó adatokat kapunk

 

Milyen automatizált döntéshozatalt és/vagy profilalkotást végzünk a felhasználói adatokkal

 

Szabályozott iparág közzétételi követelményei

         
A vállalkozás neve:   ROYALCAR AUTOKER Kft.    
  székhelye: 9700 Szombathely, 11-es huszár út 120.    
  adószáma: 25787878-2-18.    
  cégjegyzék száma: 18-09-113067    
  elektronius elérhetősége: levi0713@gmail.com    
  központi telefonszáma: 36 70 3259270    
  honlapcím: www.royalcar.hu    
  adatőrzés helye: 9700 Szombathely, 11-es huszár út 120.    
  Létszám: 1    
  cégvezető

Hajgató Levente Benjamin

  meghatalmazott

,

   

.

         
         
  Egyéb betekintő személyek      1. .    
 

2.

.    
 

3.

.    
 

4.

.    
         
 

Helység

Szombathely    
 

Dátum:

2021. január 01.    

                 
Adatvédelmi Szabályzat  
                 
                 
                 
                 
                 
Az adatkezelő neve:   ROYALCAR AUTOKER Kft.  
  székhelye: 9700 Szombathely, 11-es huszár út 120.  
  adószáma: 25787878-2-18.  
  cégjegyzék száma: 18-09-113067  
  honlapcím: www.royalcar.hu  
  elektronius elérhetősége: levi0713@gmail.com  
  központi telefonszáma: 36 70 3259270  
                 
                 
Hatályba helyezve: 2021. január 01.        
                 
                 
A jelen szabályzat a következő hatályos jogszabályok figyelembevételével készült:  
                 
  – 1995. évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről              
  – 2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről    
     
  – 2008. évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól              
  – 2011. évi CXII. tv az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról              
  – 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről    
     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
A ROYALCAR AUTOKER Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) tevékenysége során fokozottan            
ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.  
 
                 
Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.  
 
 
 
                 
Az Adatkezelő vállalja a jelen szabályzat egyoldalú betartását és kéri – honlapján elérhető közleményben – , hogy ügyfelei is fogadják el a szabályzat rendelkezéseit. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az adatvédelmi szabályzatát megváltoztassa. Amennyiben a szabályzat módosítására sor kerül, úgy annak aktualizált szövegét nyilvánosan közzéteszi.  
 
 
 
                 
                 
ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK                
                 
Szabályzatunkban az adatvédelmi szakkifejezések a következő jelentéssel bírnak:                
                 
                 
– adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;                
                 
– adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;  
                 
– adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;  
                 
– adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, rögzítése;  
                 
– adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;  
                 
– adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi;  
                 
                 
– adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;                
                 
– adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;  
                 
– adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;  
                 
– adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.  
                 
– adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;  
                 
– érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;  
                 
– harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;  
                 
– hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;  
                 
– nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;                
                 
– személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;  
                 
-adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;  
                 
-adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;                
                 
                 
                 
                 
                 
ADATKEZELÉSI ALEPELVEK                
                 
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.  
                 
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.  
                 
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.  
                 
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.  
                 
A személyes adatok kezelését tisztességesnek és törvényesnek kell tekinteni, ha az érintett véleménynyilvánítási szabadságának biztosítása érdekében az érintett véleményét megismerni kívánó személy az érintett lakóhelyén vagy tartózkodási helyén felkeresi, feltéve, hogy az érintett személyes adatait e törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelik és a személyes megkeresés nem üzleti célra irányul. A személyes megkeresésre a munka törvénykönyve szerinti munkaszüneti napon nem kerülhet sor.  
                 
Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés).  
                 
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.  
                 
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a célmegvalósulásához szükséges mértékben és ideig.  
A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek  
                 
                 
                 
AZ ADATKEZELÉS                
                 
Az Adatkezelő a tevékenységei során a személyes adatok kezelése minden esetben törvényen vagy önkéntes hozzájáruláson alapul. Egyes esetekben az adatkezelés, hozzájárulás hiányában egyéb jogalapon vagy a 2011. évi CXII. törvény 6.§-án nyugszik.  
                 
Az adatkezelést a vállalkozásnál a mindenkori ügyvezető és az Ő általa meghatalmazott                
személyek végezheztnek.                
  ügyezető: Hajgató Levente Benjamin      
  meghatalmazottként ,      
  meghatalmazottként .      
                 
                 
Az Adatkezelő tevékenységéhez az alábbi Adatfeldolgozók közreműködését és szolgáltatásait veszi igénybe:  
                 
Könyvelőiroda:   Tripla K Kft            
    9700 Szombathely, Babits Mihály utca 24            
    12784356-2-18            
    18-09-104951            
    tripla.kft@gmail.com            
                 
  Továbbított adatok köre: Munkavállalól személyes adatai            
  Az adattovábbítás célja: Jogszabályban előírt adók és járulékok elszámolása ill.            
    adatközlések            
                 
Honlapüzemeltető:   Szám Kör 2002 Bt            
    1204 Budapest, Ady E u. 110            
    21408795-1-43            
    01-06-785418            
    info@speedpc.hu            
                 
  Továbbított adatok köre: Továbbított személyes adat nincs a honlapon            
                 
  Az adattovábbítás célja:              
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA                
                 
AZ ÉRINTETTEKJOGAI                
                 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével –zárolását, vagy törlését a hírlevelek láblécében található linken vagy a Adatkezelő bármelyik elérhetőségén.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 
                 
Adatkezelő belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján, az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza  
                 

az érintett személyes adatok körét,

az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,

az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint

az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 
                 
Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.  
                 
Az adatvédelmi és az adattovábbítási nyilvántartás adatainak megőrzésére irányuló – és ennek alapján a tájékoztatási – kötelezettség időtartamát az adatkezelést előíró jogszabály korlátozhatja. E korlátozás körében személyes adatok esetében öt évnél, különleges adatok esetében pedig húsz évnél rövidebb időtartam nem állapítható meg.  
                 
Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.  
                 
A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles.  
                 
A személyes adatot az Adatkezelő törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adat- védelmi biztos elrendelte.  

                 

  Belső adatkezelési szabályzat

 
                 
A vállalkozás neve:  

ROYALCAR AUTOKER Kft.

 
  székhelye:

9700 Szombathely, 11-es huszár út 120.

 
  adószáma:

25787878-2-18.

 
  cégjegyzék száma:

18-09-113067

 
  honlapcím:

www.royalcar.hu

 
  elektronius elérhetősége:

levi0713@gmail.com

 
  központi telefonszáma:

36 70 3259270

 
                 
Ez az adatkezelési szabályzat a vállalkozás belső használatára készült, a jelenleg érvényben lévő európai uniós  és  magyar adatkezelési előírásoknak megfelelően szabályozza e a vállalkozás adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységét.  
                 

1.

A vállalkozás mikrovállalkozás, foglalkoztatottainak száma       1    

2.

A vállalkozás nem kezel személyes adatokat alaptevékenységként.              

3.

A tevékenységéből fakadó személyes adatok kezelése alkalmi jellegű, a cég tevékenységének végzését szolgálja.  
   

4.

Állandó alkalmazottainak személyes adatait elektronikusan és papír alapon kezeli. Ezek a személyes adatok kizárólag a törvényekben és rendeletekben előírt adatok, azokon felül nem tartalmaznak személyiségi, vallási, politikai vagy egészségügyi adatokat. Az adatok a vonatkozó jogszabályokban  előírt időtartamig kerülnek tárolásra. A vállalkozás az adatkezelési rendszerét alkalmazottaival megismerteti és ezt írásban dokumentálja a 1. sz. melléklet szerint.  
   
   
   
   
   

5.

A munkára jelentkezőkkel és fel nem vettekkel a jelentkezéskor a 2. sz. melléklet szerinti információs adatlapot íratjuk alá és az adataikat a felvételi folyamat lezárása után  amnnyiben nem kerülnek felvételre haladéktalanul megsemmisítjük.  
   
   

6.

A vállalkozás meglévő üzleti szerződéseit az 3. sz. mellékletben megfogalmazott adatvédelmi tartalommal egészíti ki új szerződést ezzel a tatalommal köt.  
   

7.

A vállalkozás folyamatos gazdasági tevékenységét szolgáló alkalmi elektronikus levelezés esetleges személyi vonatkozású adatai azonnal törlésre kerülnek.  
   

8.

A tevékenységünk reklámozása esetén e-mailjeinket és üzleti leveleinket az 4. sz. mellékletben megfogalmazott záradékkal látjuk el.  
   

9.

A vállalkozás folyamatos gazdasági tevékenységét szolgáló alkalmi elektronikus levelezés esetleges személyi vonatkozású adatai azonnal törlésre kerülnek.  
   

10.

A vállalkozás a vásárlói adatokat az alábbiak szerint kezeli.  
   

10/a

Vevők adatainak nyilvántartása kizárólag a vállalkozás számítógépén történik.                   -NÉV; LAKCÍM; ANYJA NEVE; ADÓAZONOSÍTÓ JELE.  
   

10/b

Vevők adatainak hozzáféréséhez kizárólagosan az ügyvezető jogosult.  
   

10/c

Vevők adatainak tárolása 5+1 év az adójogszabályok előírásainak alapján, után törléser a bizonylatok pedig megsemmisítésre kerülnek.  
   

10/d

Adatlopás esetén a hatósági bejelentés után max 5 munkanapon belül tájékoztatjuk vevőinket.  
   
                 
                 
                 
                 
A belső adatkezelési szabályainkat évente felülvizsgáljuk és az esetlegesen változó rendeletekhez igazítjuk.  
 
                 
                 
Szombathely   2021. január 01.                
                 
                 
                 
                 
                 
                 
       

Hajgató Levente Benjamin

   
       

cégvezető

   

1. sz. melléklet
               
Adatkezelési tájékoztató
               
A vállalkozás neve:   ROYALCAR AUTOKER Kft.
  székhelye: 9700 Szombathely, 11-es huszár út 120.
  adószáma: 25787878-2-18.
  cégjegyzék száma: 18-09-113067
  elektronius elérhetősége: levi0713@gmail.com
  honlapcím: www.royalcar.hu
  központi telefonszáma: 36 70 3259270
               
A vállalkozás csak olyan személyes adatokat rögzít, amelyeket az érvényben lévő munkaügyi, munkavédelmi, adó, TB stb. előírások szükségessé tesznek. Olyan személyiségi, vallási, politikai és egészségügyi adatokat nem kérünk, amelyek a munkakör betöltéséhez nem szükségesek. A személyes adatok valódiságát a munkatársnak dokumentumokkal kell igazolnia.
               
Ezek a személyes adatok megjelenhetnek a munkaszerződésekben, a bérfizetések és hozzájárulások dokumentálási rendszerében, az esetleges munkaegészségügyi és egyéb, a munkakör betöltéséhez szükséges dokumentációkban. Az adatok megadása önkéntes, ennek a tájékoztatónak az aláírásával a munkatárs elismeri, hogy tudomása van a személyes adatai kezelésének rendszeréről és azt elfogadja.
A személyes adatok tárolása papír alapú (és/vagy) elektronikus formában történik. Azokba betekinthetnek:
vállalkozás vezetője     Hajgató Levente Benjamin      
a vállalkozás arra kijelölt munkatársa     ,      
        .      
a vállalkozás könyvelését és bérszámfejtését végző Tripla K Kft alkalmazottai            
               
Az adatkezelést végző számítógépeket belépési kóddal látták el, a külső hálózati hozzáféréstől  védőprogram védi, a papír alapú dokumentumokat a vállalkozás elzárva tárolja
  A tárolás helyszíne: 9700 Szombathely, 11-es huszár út 120.  
               
Azokat az adatokat amelyeket az adó, TB és egyéb rendeletek betartása érdekében meg kell őrizni, azt a mindenkor előírt időtartamig tároljuk a munkaviszony megszűnése után is. A nem szükséges adatokat a munkaszerződés megszűnése után megsemmisítjük, és töröljük.
               
A személyes adatokat az érintett személy beleegyezése nélkül a vállalkozás harmadik félnek NEM ADHATJA tovább . Ha az adatok kiadása hatósági felszólításra mégis megtörténik, erről a munkavállalót a vállalkozás illetékes vezetője 3 munkanapon belül értesíti.
               
               
Szombathely   2021. január 01.              
               
               
               
        Hajgató Levente Benjamin  
        cégvezető  
               
A tájékoztatást a mai napon megismertem és azt tudomásul vettem:              
               
               
               
        munkavállaló aláírása  

                   
2. sz. melléklet                  
                   
                   
Információs adatlap munkakör betöltésére jelentkezők számára                  
                   
                   
Alulírott (név, cím, szig.szám) tudomásul veszem, hogy a felvételi eljárás során csak a munkakör betöltéséhez szükséges személyes adatok kerülnek rögzítésre.  
 
                   
Hozzájárulok, hogy a   vállalkozás neve:   ROYALCAR AUTOKER Kft.      
      székhelye: 9700 Szombathely, 11-es huszár út 120.      
      adószáma: 25787878-2-18.        
elektronikus, vagy papír alapon megadott személyes adataimat a felvételi eljárás végéig kezelje és tárolja.  
 
                   
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a felvételi eljárás eredménytelenül zárul, a személyes adataim haladéktalanul megsemmisítésre, illetve törlésre kerülnek, azokat harmadik fél részére a fenti vállalkozás beleegyezésem nélkül nem adja ki.  
 
 
                   
                   
                   
                   
                   
       

jelentkező aláírása

     
                   
                   
    Vállalkozás P.H              

3. sz. melléklet

             
               

Vállalkozási szerződés adatvédelemre vonatkozó pontja

             
               
               

Vállalkozó személyes adatokat kizárólag a szerződés/megállapodás időtartama alatt és a szerződésben foglalt tevékenység érdekében tárolhat. Ezeket az adatokat harmadik félnek nem adja át.

               

Megbízó tudomásul veszi, hogy a szerződéssel kapcsolatos személyes adatait a szerződés megvalósítása érdekében a közösen megállapodott időtartamig vállalkozó tárolja. A tárolás történhet elektronikus, vagy papír alapon, az adatok biztonságának megőrzése a vállalkozó feladata. Amennyiben a két fél úgy értékeli, hogy a szerződés véglegesen megvalósult és a személyes adatok tárolására nincs továbbá szükség, azt a vállalkozó haladéktalanul megsemmisíti.

               
               
         

 

   

4. sz. melléklet

             
               

Elektronikus reklámok és üzleti levelek adatvédelmi záradéka

               

Beleegyezési nyilatkozat

 
               
               

A vállalkozás neve:

   
 

székhelye:

 
 

adószáma:

 
 

képviselő neve:

 
               

jelenlegi, vagy érdeklődő ügyfeleit tájékoztatja szolgáltatásairól, újdonságairól, akcióiról. A tájékoztatás postai úton, vagy elektronikus levélben történhet.

               

Egyetértek azzal, hogy személyes adataimat (név, cím, fax, e-mail) Önök tárolják és felhasználják a fenti célokra.

               
               

Önkéntes beleegyezését bármikor visszavonhatja az alábbi elérhetőségeken:

             
               
 

e-mail cím

levi0713@gmail.com

         
 

postai cím

9700 Szombathely, 11-es huszár út 120.

         
               
               

Visszavonás esetén adatait többé nem használjuk és tároljuk, azokat megsemmisítjük, illetve töröljük.

             
               
               
               
               
               
           
       

cégvezető

 

                 

Hozzájáruló nyilatkozat

                 

Adatkezelési tevékenység megnevezése

               
                 
                 

Alulírott

               

Név:

               
                 

Születési hely, idő

               
                 

Anyja neve:

               
                 

Személyi igazolvány szám:

               
                 

mint

               

kijelentem, hogy a jelen hozzájáruló nyilatkozat mellékletét képező „Adatkezelési tájékoztató a

               
     

         

valamint elfogadtam és ezen előzetes adatkezelési tájékoztatás ismeretében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes és kifejezett hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy

ROYALCAR AUTOKER Kft.

, mint adatkezelő az alábbi személyes adataimat

         
                 
 

céljára a jelen hozzájárulásom visszavonásáig vagy a fent megjelölt

           

adatkezelési tájékoztatóban foglalt adatkezelési cél megszűnéséig kezelje.

               
                 
                 

Kelt:

               
                 
                 
         

Nyilatkozattevő aláírása

 
                 
                 

Előttünk mint tanúk előtt:

               
                 

1. Tanú

       

2. Tanú

     
                 

Név

       

Név

     

Szig.szám:

       

Szig.szám:

     

Lakcím

       

Lakcím

     
                 

Aláírás

       

Aláírás

     
                 
                 

Melléklet:  Adatkezelési tájékoztató